[Chinese]      [English]

  • Contacts:Chen Zhongxin
  • Telephone:0512-66201594
  • Fax:0512-66202898
  • mailbox:czx1594@sina.com
  • Address:NO.8,Xinsi Road,Hengjing Town,wuzhong District,Suzhou,Jianqsu Province,China

Contact usYour present position:Home   >  Contact us

Address:NO.8,Xinsi Road,Hengjing Town,wuzhong District,Suzhou,Jianqsu Province,China

Zip code:215103

Telephone:0512-66201594

Fax:0512-66202898

mailbox:czx1594@sina.com

Contacts:Chen Zhongxin

Mobile phone:13706206272

Office in Shanghui:Room 2801,No.503 Shimen Second Road Hengfeng Building,jinqan District,shanqhai.

Telephone:021-62724013

Fax:32100157

Contacts:Miss Huang
Mobile phone: 13311975763